W I w. p.n.e. Palestyna stała się jedną z rzymskich ...................... . Żydowscy prorocy zapowiadali szybkie nadejście .................... , który jako wysłannik Boga miał odbudować królestwo Izraela. Część Żydów uznała, że oczekiwanym Synem Bożym jest ................ . Niektórzy kapłani oraz urzędnicy nie byli jednak zadowoleni z nauk głoszonych przez proroka i przyczynili się do skazania go na .................... . W kolejnych latach wiarę chrześcijańską rozpowrzechniali uczniowie Chrystusta, czyli ........................ . Nowa religia zdobywała coraz większą popularność na terytorium Imperium Rzymskiego, m.in. dzięki działalności misyjnej .................. z .......................... . Zaczęły wówczas powstawac wspólnoty zwane kościołami, na których czele stali ................................. . Pierwsze wieki istnienia chrześcijaństwa to czas licznych prześladowań zwolenników Jezusa. Dopiero w ........ r. n.e. Konstantyn Wielki nadał takie same prawa zarówno chrześcijanom, jak i wyznawcom innych religii. Natomiast w 392 r. n.e. cesarz ..................... ......................... uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią w państwie rzymskim. Różnice w rozumieniu nauk Chrystusa doprowadziły do ......................... wśród chrześcijan, co wpłynęło na tworzenie nowych odłamów wiary.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:14:39+01:00
Po kolei odpowiadam
prowincji
Mesjasza
Jezus
śmierć
apostołowie
Pawła z Tarsu
biskupi
313r. n.e
Teodozjusz Wielki
rozłamów

To zadanie jest na 100% dobrze. Przerabiałam to już i miałam sprawdzone przez nauczycielkę.
371 3 371