Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:59:09+01:00
Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania
Dz 8,17 - Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Dz 19,6 - A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

Biblijne podstawy sakramentu eucharystii
J 20, 22b-23 - Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
3 2 3