1.
Porównaj wartości temperatury wrzenia tlenu, azotu i wodoru.
2.zastanów sie i napisz, dlaczego skraplanie wodoru jest trudniejsze od skraplania innych gazów - skladników powietrza.
3.
Co według ciebie miał na myśli L. da Vinci, wypowiadając te słowa? "tam, gdzie sie nie pali płomien, nie może żyć zadne oddychające zwierze"
4.
Napisz na jakiej podstawie sądzono że powietrze jest pierwiastkiem chemicznym.
5.
Napisz wzór tlenku krzemu(IV) i jego nazwę potoczną.
6.
Oblicz stosunek masowy krzemu i tlenu w tlenku krzemu(IV).
7.
Napisz jak nazywają się odmiany krystaliczne tlenku krzemu(IV) i jakie mają barwy.
8.
Napisz gdzie występuje tlen.
9.
Podaj z jakich surowców otrzymuje sie hel.
10.
Wyjaśnij dlaczego napełnianie balonów helem jest bezpieczne a wodorem nie jest.

Proszę o szybkie rozwiązanie!!!!!!!!

daje duzo pkt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:37:14+01:00
Ad.1 temp wrzenia tlenu : -182,97 °C, azotu -195,8 °C, wodoru -253,15 °C

ad.2, ponieważ wodór skrapla się w najniższej temperaturze ze wszystkich znanych pierwiastków

ad.3ponieważ tlen pochłonięty przez płuca podczas oddychania jest spalany wewnątrzkomórkowo do CO2, tak jak ogień spala np. drewno, po prostu utlenia węgiel. więc jeżeni nie ma tlenu, nie ma utleniania więc nie można spalać i oddychać.

ad4. Ponieważ po zrobieniu doświadczenia, które wyglądało tak : świeczka pływająca po wodzie zostaje przykryta słoikiem. palący sie knot świeczki pobiera powietrze z powietrza, łączy je z węglem i powstaje CO2. Poziom wody zaczyna się podnosić, aż osiągnie około 20% wysokości słoika, następnie zgasa. To doświadczenie mówi nam że w powietrzu jest około 20% tlenu (dokładnie 20,946%), gdyż właśnie o tyle podnosi sie poziom wody.

ad.5 Tlenek krzemu (IV) SiO2, nazywany potocznie piaskiem, piaskiem krzemowym, krzemionką.

ad.6 stosunek krzemu do tlenu w tlenku krzemu (VI) :
28:32 czyli po skróceniu daje nam 7:8

ad.7 Kryształ górski - bezbarwny,
Ametyst - fioletowy

ad.8 Tlen występuje praktycznie wszędzie, można zacząć od atmosfery, poprzez praktycznie każdy chemiczny związek organiczny. Tlen znajduje się także w każdym żywym organizmie, większości soli (np. węglanów, azotanów(V)), ogromne jego ilości znajdują się w cząsteczkach wody.

ad.9 Hel otrzymuje się poprzez skraplanie frakcji powietrza, a także jest produktem ubocznym podczas wydobycia gazu ziemnego.

ad.10 Ponieważ wodór jest silnie wybuchowym gazem, wystarczy iskra i powstaje duża kula ognia, wystarczy popatrzeć na katastrofę Hindenburga w Nowym Yorku. Hel jest znacznie bezpieczniejszym gazem, gdyż nie ulega reakcji spalania, nie jest trujący i stosunkowo tani.
11 3 11
2010-03-03T22:03:50+01:00
1. Temperatury wrzenia:
Tlen - -182,97 C
Azot - -195,8 C
Wodór - -253,15 C

2. Skraplanie gazów polega głównie na ich sprężaniu. Każdy sprężany gaz dąży do samoczynnego rozprężania. Skraplanie azotu i tlenu jest łatwiejsze ponieważ podczas tego procesu gazy te oziębiają się. Wodór natomiast podczas samoczynnego rozprężania ulega ogrzewaniu i dodatkowo może przechodzić w tzw. wodór orto i parawodór, to jest głównym utrudnieniem.

3. Prawie każdy organizm żywy potrzebuje do życia tlenu. Jak wiemy reakcje spalania zachodzą w obecności tlenu, aby dokonać spalenia dowolnej substancji musi brać w tym udział tlen. Skoro nie ma więc tlenu, nie ma tym samym oddychania i spalania stąd słowa:
"tam, gdzie się nie pali płomień, nie może żyć żadne oddychające zwierzę"

4. W starożytności sądzono, iż wszystko zbudowane jest z czterech żywiołów wody, powietrza, ognia i ziemi. Wierzono tak aż do średniowiecza gdy rozwinęła się alchemia. Wysuwano różne tezy ale podstawą nadal było to, iż otaczające nas rzeczy zbudowane są z 4 podstawowych pierwiastków wody, powietrza, ognia i ziemi, oraz dodatkowo odkryto kilka pierwiastków metalicznych jak rtęć, ołów, żelazo.
Dopiero w końcu XVIII wieku, gdy odkryto tlen i gdy Antoine Lavoisier rozwinął teorię o metodzie pomiaru mas atomowych (teoria atomistyczna) stwierdzono, że powietrze nie jest pierwiastkiem a składa się z różnych pierwiastków.

5. SiO2 - tlenek krzemu (IV)
krzemionka, piasek, piasek kwarcowy, kwarc, piasek krzemowy

6. SiO2
MSi = 28g/mol, MO = 16g/mol
(28g/mol)/(2*16g/mol)
28/32
7:8

7. Odmiany krystaliczne krzemu
Kryształ górski - bezbarwny
Ametyst - fioletowy
Cytryn - żółty

8. Tlen występuje najpowszechniej w przyrodzie, zawarty jest w powietrzu jako wolny pierwiastek, wody otaczające lądy zawierają tlen rozpuszczony w niej jak i sam jej składnik, organizmy ludzkie, zwierzęce, rośliny także zawierają tlen.

9. Hel otrzymuje się głównie poprzez skraplanie powietrza, ale także przy wydobywaniu i odazotowaniu gazu ziemnego.

10. Ponieważ hel jest pierwiastkiem prawie obojętnym chemicznie, i przede wszystkim jest gazem niepalnym. Wodór natomiast jest gazem palnym a zmieszany z tlenem w stosunku molowym 2:1 tworzy mieszaninę wybuchową (zwaną również piorunującą).
17 4 17