Powiedz, jaką częścią mowy jest każdy z wyrazów w zdaniach :


Dramatyczne opowiadanie Marty o bezdomnym szczeniaku wywarło na nas ogromne wrażenie . Postanowiliśmy znaleźć dom dla trzech piesków i jednej suczki. Nasza klasa jest zawsze gotowa do niesienia pomocy.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:19:36+01:00
Dramatyczne-przymiotnik
opowiadanie-rzeczownik
marty-rzeczownik
o-zaimek
bezdomnym-przymiotnik
szczeniaku-rzeczownik
wywarlo-czasownik
na-zaimek
nas-zaimek osobowy
ogromne-przymiotnik
wrazenie-rzeczownik
postanowilismy-czasownik
znalezc-czasownik
dom-rzeczownik
dla-przyimek (ale nie jestem pewna)
trzech-liczebnik
pieskow-rzeczownik
jednej-liczebnik
suczki-rzeczownik
nasza-przymiotnik
klasa-rzeczownik
jest-czasownik
gotowa-przymiotnik
do-przyimek
niesienia-rzeczownik
pomocy-rzeczownik
150 2 150