Odpowiedzi

  • Arss
  • Rozwiązujący
2010-03-03T16:41:25+01:00
Michał anioł, biografia, życiorys
Włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta, jeden z najznakomitszych artystów epoki renesansu. W roku 1488 rozpoczął naukę malarstwa u Domenica Ghirlandala. Rok później przeniósł się do pracowni rzeźbiarza Bertolda di Giovanniego, konserwatora zbiorów Medyceuszy i kustosza rzeźb antycznych w Ogrodach Medycejskich św. Marka. W latach 1490-1492 przebywał na dworze Wawrzyńca Wspaniałego Medyceusza, gdzie zetknął się z filozofami i humanistami Akademii Platońskiej. Potem przez ponad rok mieszkał w Bolonii (1494-1495). Od roku 1495 przebywał naprzemiennie we Florencji i w Rzymie. We Florencji powstała rzeźba „Madonna przy schodach" (1491), a w Rzymie słynna „Pieta Watykańska" (1498-1500), znajdująca się w Bazylice Św. Piotra. We Florencji rozpoczął Michał Anioł w roku 1501 pracę nad marmurowym posągiem „Dawida", który ukończył trzy lata później (1504). Po 1501 roku wyrzeźbił „Madonnę z dzieciątkiem" (zw. „Madonną z Brugii"). W roku 1503 powstało słynne dzieło malarskie „Święta Rodzina", a w latach 1508-1512 powstały słynne freski o tematyce biblijnej, m.in. „Sybille", na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, uzupełnione w latach 1536-1541 „Sądem Ostatecznym" na ścianie ołtarzowej. Zaprojektował i podjął się pracy nad grobowcem papieża Juliusza II, do którego wyrzeźbił m.in. „Mojżesza" (1513-1516) i,Rachel i Leę" (1542). Zaprojektował także Nową Zakrystię w kościele San Lorenzo we Florencji, którą miał przekształcić w mauzoleum Medyceuszy. Powstały wtedy rzeźby alegoryczne, m.in. „Dzień", „Noc", „Świt" i „Zmierzch" (1520— 1535). W roku 1546 przejął kierownictwo budowy Bazyliki św. Piotra w Rzymie i zaprojektował kopułę świątyni (1547). Prace nad formą kopuły absorbowały artystę do końca życia. W latach 1550-1553 wykonał dla katedry florenckiej kilka rzeźb, m.in. „Pietę", z zastrzeżeniem, by stanęła później na jego grobie. Sztukę Michała Anioła cechowały dwa pierwiastki: divinita - boskość, i terribilita - napięcie. W swoich dziełach artysta umiał oddać -jak nikt inny - stany duszy, uczucia i emocje. Jego prace wyróżniają się niezwykłym dramatyzmem. Wyznaczyły one drogę twórcom baroku. Pod koniec życia Michał Anioł zajął się także twórczością poetycką.
28 1 28
Dięki faje ekstra ale szkoda że niemasz kiedy sie urodził i zmarł