Napisz zadania uzywając podanych słuw (has go/hasn't got )

...................
1 (tak.big eyes
...................
2 (zak/ tail)
...................
3 (tak/schort beard)
...................
4 (tak/three logs
...................
5 (zak.two teeth)

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:19:24+01:00
1. She has got big eyes.
2. She hasn't tall (chociaż tu powinno być she isn't tall)
3. She has got short beard
4. She has got three logs
5. She hasn't got two teeth