Odpowiedzi

2011-07-16T18:56:53+02:00

Humanizm-kierunek, który ukształtował się w XIVw. we Włoszech. Nawiązywał do antyku. Jego głównym hasłem były słowa Publiusza Terencjusza Afer: "Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce". Ludzie żyjący w czasach humanizmu to humaniści.

45 3 45
2011-07-16T19:13:57+02:00

humanizm - prąd umysłowy i kulturowy w epoce renesansu (XIV-XVI w.) stawia człowieka i jego sprawy w centrum zainteresowania sztuki.

50 4 50