Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T16:35:43+02:00
Cyrkowe:
-mała powierzchnia
-owalny kształt
-strome brzegi
-stosunkowo głębokie

Tektoniczne:
-rodzaj jeziora powstałego wskutek ruchów skorupy ziemskiej w zapadliskach i rowach tektonicznych.

Rynnowe:
-długie
-wąskie
-kręte
-głębokie
-o stromych brzegach
1 5 1
  • Pomi
  • Rozwiązujący
2009-10-20T16:36:21+02:00
Jezioro rynnowe - jez. wypełniające obniżenie rynny polodowcowej; zwykle silnie wydłużone, głębokie; np. jez. Winnipeg, jez. Gopło.
tektoniczne - powstałe w wyniku ruchów skorupy ziemskiej, w zapadliskach i rowach tektonicznych, np. Tanganika, Bajkał
cyrkowe - zajmujące dno cyrku lodowcowego; zwykle koliste, np. morskie oko , czarny staw.

1 5 1
2009-10-20T16:39:34+02:00
Jeziora tektoniczne zawdzięczają swoje istnienie ruchom tektonicznym skorupy ziemskiej. Jeziora te występują w obniżeniach tektonicznych na równinach (np. jeziora: Górne, Wiktorii, Ładoga), na przedgórzu (np. jez Bałchasz) oraz w rynnowych rozpadlinach i rowach tektonicznych (np. jeziora; Bajkał, Tanganika, Kiwu). Szczególnie duża liczba jezior w rozłamach tektonicznych znajduje się w systemie rowów wschodniej Afryki. Są to jeziora dość duże i bardzo głębokie.

jeziora rynnowe, wąskie, długie, o stromych brzegach, urozmaicone rzeźbie dna, wcięte głęboko w podłoże; tworzą charakterystyczne ciągi jeziorne o przebiegu południkowym prostopadłe do ciągów moren czołowych.


Cyrkowe -jeziora lodowcowe górskie, utworzone przez lodowce górskie. zwane też karowymi, zajmujące przestrzeń dawnych pól firnowych wydr, w kierunku doliny zablokowane ryglem skalnym (np. Wielki i Mały Staw w Karkonoszach, Czarny Staw Gąsienicowy), jeziora morenowe powstałe w wyniku zatarasowania doliny wałem morenowym (np. Morskie Oko)
1 5 1