Przykład_
skala liczbowa 1 :1000
skala mianowana 1 cm -1000cm
1 cm - 10 m
skala liniowa - 0 10 20 30 40 50m

a)skala liczbowa 1:20 000
skala mianowana -?
skala liniowa -?

b)skala liczbowa 1 :1000
skala mianowana 1 cm -1000cm
1 cm - 10 m
skala liniowa - 0 10 20 30 40 50m

b)skala liczbowa -?
skala mianowana 1cm-100 000
1cm ...m?
1cm ...km?
skala liniowa -?
c) skala liczbowa ?
skala mianowana 1cm...cm
1cm...m
1cm...km
skala liniowa - 0 7 14 21 28 35km

4 klasa

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:26:45+01:00
A) skala mianowana 1cm - 200 m. [ 0,2 km. , 2000cm. ]
skala liniowa 200m . 400m. 600m. 800 m. ... itd.
0,2 km. 0,4 km . 0,6 km. 0,8km. 1km... itd.

b) sala liczbowa 1:100000
skala mianowana 1 cm -100000 cm
1cm -1000 m .
1cm - 1km.

c) skala liczbowa 1 : 7 00000
skala mianowana 1 cm - 7 00000 cm , 1cm - 7 000 m. , 1 cm - 7 km.
7 3 7