1. Oblicz pracę która trzeba wykonać aby ciało o masie m= 10kg w ciągu czasu t= 4 s przesunąć poziomo z przyspieszeniem o wartości a= 5m/s [kwadrat] Tarcie pomijamy pRedkość początkowa vo = 0

2. Jaka pracę musimy wykonać aby ciało o masie m = 10kg przesunąć ze stałą predkością po poziomym torze na odległośc s= 20m przy założeniu że współczynnik tarcia pomiędzy ciałem a podłożem f= 0.2 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:28:49+01:00
1.
W = (m * a² * t²) / 2
W = 2000 J

2.
W = m * g * f * s
W = 400 J