Przetłumaczyć na rosyjski (nie translator!) Proszę wstawiać rosyjskie litery.
1 kup bilety na wieczorny seans
2 szkoła w której się uczę znajduje się niedaleko mojego domu
3 często chodzę na dyskotekę,ponieważ jest tam dobry DJ i wspaniała muzyka
4 W filmie grają główne role główne i drugoplanowe
5 nad tym filmem pracuje znany charakteryzator
6 Proszę mi powiedzieć ile kosztuje kuchenka z elektrycznym piekarnikiem.
7 Kino "Muza" jest blisko twojej szkoły.
8 Stacja metra znajduje się niedaleko sklepu.
9 Często chodzisz na dyskoteki,ponieważ jest tam dobry DJ
10 W filmie grają znani aktorzy i aktorki.
11 Film wchodzi na ekrany.
12 Proszę mi powiedzieć ile kosztuje kuchenka z grzejną płytą ceramiczną.
13 Sklep na twojej ulicy otwarty od 5 do 20.
14 Zawsze kupuje w tym sklepie.
15 Od maja do sierpnia Ania jest nad morzem.
16 Nie mów Ani o tym!
17 Kupcie mi chleb!
18 W tym sklepie wszystko można kupić taniej.
19 Na ulicach było czyściej niż zazwyczaj.
20 Sklep spożywczy otwarty od 6 do 18
21 Lubie kupować mamie kwiaty
22 Od marca do października na naszej daczy jest dużo kwiatów.
23 Kup mi gazetę,połóż książkę na półce.
24 Mama kolegi pracuje w aptece niedaleko szkoły.
25 Liceum w którym się uczysz jest blisko centrum miasta.
26 Nie chodzisz na dyskoteki ponieważ jest tam alkohol i bójki.
27 Film ten reżyserował Geogre Lukas.
28 Proszę podać mi długość okresu gwarancyjnego
29 Zima w Polsce jest cieplejsza niż w Rosji
30 Twój dom jest mniejszy od domu twego kolegi.
31 Kup mi gazete!
32 Połóż książkę na półce !
33 Pogoda w górach była zła a nad morzem jeszcze gorsza.
34 Pomarańcze są słodsze od cytryn.
35 Otwórz szeroko okno!
36 Mów cicho,ponieważ boli mnie głowa.
37 Zadzwoń do Olega.
38 Do tego sklepu przychodzi dużo kupujących
39 Od kwietnia do listopada będą na swojej daczy nad jeziorem.
40 Piekarnia na mojej ulicy jest otwarta od 5 do 22.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T17:15:40+01:00
1 купить билеты на вечер сеанс
2 школы, в которой я узнаю это рядом с моим домом
3 Часто пойти на дискотеку, потому что это хороший ди-джей и больше музыки
4 в главной роли и основного среднего
5 об этом фильме работ известного макияж
6 Пожалуйста, скажите мне, сколько плиту с электрической духовкой.
7 Кинотеатр "Муза" близок к вашей школе.
8 станция метро находится недалеко от магазина.
9 Часто вы пойти на дискотеку, потому что это хороший DJ
10 В главных ролях известные актеры и актрисы.
11 Фильм входит в экран.
12 Пожалуйста, скажите мне, сколько плитой с керамической плиты.
13 Магазин на улице, открыта с 5 по 20
14 всегда покупает в магазине.
С 15 мая по август, Аня, это море.
Ни 16 Не говорите об этом!
17 купить хлеб мой!
18 В нашем магазине вы можете купить все дешевле.
19 улицы были чище, чем обычно.
20 Продуктовый магазин открыт с 6 до 18
21 Я хотел, чтобы купить цветы матери
С 22 марта по октябрь на даче очень много цветов.
23 купить мне газету, положил книгу на полку.
24 мама коллеги, работающие в аптеке недалеко от школы.
25 среднюю школу, где вы учитесь в центр города.
26 тебе не пойти на дискотеку, потому что алкоголь и драки.
27 фильма режиссера Лукаса Геогр.
28 Пожалуйста, дайте мне длину гарантийного срока
29 Зима в Польше теплее, чем в России
30 Ваш дом меньше, чем дома своего приятеля.
31 Gazete купить меня!
32 Поместите книгу на полку!
33 плохой погоды в горах и море еще хуже.
34 апельсинов с лимонами слаще.
35 Откройте окно!
36 Говори мягко, потому что болит голова.
37 Призыв к Олег.
38 для магазина приходит много покупателей
С 39 апреля до ноября, будут на его дачу на берегу озера.
40 булочную на моей улице открыто от 5 до 22.


mAM MNADZIEJĘ ŻE POMOGŁAM:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:24:36+01:00
1 Купи билеты на вечерний сеанс
2 Школа в которой учишься находиться не далеко моего дома
3 Часто хожу на дискотеку ,потому что та хороший DJ и великолепная музыка
4 W filmie grają główne role główne i drugoplanowe Nie zrozumałem sensu tego zdania, po rosyjsku coś podobnego nie można powiedzieć (a ja jestem rosyjskojęzycznym)
5 Над этим фильмом работает хороший гример
Пожалуйста скажите сколько стоит плита с электрической духовкой
7 Кино «Муза»близко твоей школы.
8 Станция метро находится недалеко от магазина.
9 Часто ходишь на дискотеки ,потому что там хороший DJ
10 В фильме играют известные актеры и актрисы.
11 Фильм выходит на экраны
12 Пожалуйста, скажите сколько стоит керамическая плита.
13 Магазин на твоей улице открыт от 5 до 20.
14 Всегда покупаю в этом магазине.
15 От мая до августа Аня на море.
16 Не говори Ане об этом
17 Купите мне хлеб
18 В этом магазине все можно купить дешевле
19 На улицах было чище чем свегда.
20 Продуктовый магазин открыт от 6 до 18
21 Люблю покупать маме цветы
22 С марта до октября на нашей даче много цветов.
23 Купи мне газету, положи книгу на полку.
24 Мама знакомого работает в аптеке недалеко от школы.
25 Лицей в которым учишься есть в центре города.
26 Не ходишь на дискотеки потому что там алкоголь и драки.
27 Режиссер фильма Джордж Лукас.
28 Пожалуйста скажите продолжительность гарантии
29 Зима в Польше теплее чем в России
30 Твой дом меньше, чем у твоего знакомого.
31 Купи мне газету!
32 Положи книгу на полку !
33 Погода в горах была плохая a у моря ещё хуже.
34 Апельсины слаще лимонов.
35 Открой широко окно!
36 Говори тише, у меня болит голова.
37 Позвони Олегу.
38 В этот магазин приходит много покупателей
39 От апреля до ноября будут на своей даче у озера
40 Булочная на моей улице открыта от 5 до 22.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T21:56:33+01:00
1 купить билеты на вечер сеанс
2 школы, в которой я узнаю это рядом с моим домом
3 Часто пойти на дискотеку, потому что это хороший ди-джей и больше музыки
4 в главной роли и основного среднего
5 об этом фильме работ известного макияж
6 Пожалуйста, скажите мне, сколько плиту с электрической духовкой.
7 Кинотеатр "Муза" близок к вашей школе.
8 станция метро находится недалеко от магазина.
9 Часто вы пойти на дискотеку, потому что это хороший DJ
10 В главных ролях известные актеры и актрисы.
11 Фильм входит в экран.
12 Пожалуйста, скажите мне, сколько плитой с керамической плиты.
13 Магазин на улице, открыта с 5 по 20
14 всегда покупает в магазине.
С 15 мая по август, Аня, это море.
Ни 16 Не говорите об этом!
17 купить хлеб мой!
18 В нашем магазине вы можете купить все дешевле.
19 улицы были чище, чем обычно.
20 Продуктовый магазин открыт с 6 до 18
21 Я хотел, чтобы купить цветы матери
С 22 марта по октябрь на даче очень много цветов.
23 купить мне газету, положил книгу на полку.
24 мама коллеги, работающие в аптеке недалеко от школы.
25 среднюю школу, где вы учитесь в центр города.
26 тебе не пойти на дискотеку, потому что алкоголь и драки.
27 фильма режиссера Лукаса Геогр.
28 Пожалуйста, дайте мне длину гарантийного срока
29 Зима в Польше теплее, чем в России
30 Ваш дом меньше, чем дома своего приятеля.
31 Купи мне газету!
32 Поместите книгу на полку!
33 плохой погоды в горах и море еще хуже.
34 апельсинов с лимонами слаще.
35 Откройте окно!
36 Говори мягко, потому что болит голова.
37 Призыв к Олег.
38 для магазина приходит много покупателей
С 39 апреля до ноября, будут на его дачу на берегу озера.
40 булочную на моей улице открыто от 5 до 22.