1 scharakteryzuj krótko rozmieszczenie ludnosci na obszarze australii
2.Australia to najmniejszy sposórd kontynentów
prawda/fałsz uzasadnij
Większosć ludnosci australii to mieszkancy miast prawda/fałsz
3.podaj nazwę grupy etnicznej której przedstawiciele widnieją na fotografii opisz pochodzenie tej grupy oraz podaj jej aktualny udział w liczbie ludnośći Australii

1

Odpowiedzi

2014-05-29T15:50:15+02:00
1.Australia jest kontynentem słabo zaludnionym.Większość mieszkańców Australii skupia się na wybrzeżu południowo- wschodnim. Ten obszar charakteryzuje się najkorzystniejszymi warunkami dla osadnictwa.

2. Prawda
prawda

3.

Aborygeni.
Są to rdzenni mieszkańcy Australii.

Stanowią niewielki odsetek ludności australijskiej. Ich populację określa się na około 22o tysięcy osób.liczę na naj :-)

16 4 16