Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a) 5a+10b-15c b)12x+5xy+8x² c) 5a²+15a+20a³ d)8a³-4a²-8a+4
e) -3k-6k³-18klm f) -0,25x -0,75y-1,5 g)5a+0,7a²+10abc
h)10x<do potengi4> +50x²-100x³

przekształć wyrażenie 3a²+a³,wyłączając przed nawias:
a)a b) a² c)3 d)3a²

w wyrażeniu 4x²-20x wyłącz przed nawias :
a ) x b) 4 c) 4x d) 20 e) 20x f) -x g) -4 h) -4x i)-20 j) -20x

jakim wyrażeniem należy zastąpić kwadracik, aby równość była prawidłowa ?
a) 2a²-4=...(a²-2) b) 8a²+5a=...(a²+0,625a) c) 5a²+10a=...(a+2)
d)3a-9=...(-a+3) e)3a-6b=3... f) a-6b=-3... g)15ab+17b²=...<razy>b h) 8a-5a²+2ab=5a...
2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:29:14+01:00
A) 5a+10-15c= 5(a+2-3c)
b)12x+5xy+8x2=x(12+5y+8x)
c)8a3-4a2-8a+4=4(2a3-a2-2a+1)

a) a(3a+a2)
b) a2(3+a)
c) 3(a2+a3)
d) 3a2(a+1)

2010-03-03T16:30:02+01:00
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a) 5a+10b-15c=5(a+2b+3c)
b)12x+5xy+8x²=x(12+5y+8x)
c) 5a²+15a+20a³=5a(a+3+4a)
d)8a³-4a²-8a+4=4(2a³-a²-2a+1)
e) -3k-6k³-18klm=-3k(1+2k+6lm)
f) -0,25x -0,75y-1,5=0,25(-x-3y-5)
g)5a+0,7a²+10abc=a(5+0,7a+10bc)
h)10x<do potengi4> +50x²-100x³=10x²(x²+5-10x)

przekształć wyrażenie 3a²+a³,wyłączając przed nawias:
a)a b) a² c)3 d)3a²
a)a(3a+a²)
b)a²(3+a)
c)3(a²+a³)
d)3a²(1+a)
w wyrażeniu 4x²-20x wyłącz przed nawias :
a ) x(4x-20)
b) 4(x²-5x)
c) 4x(x-5)
d) 20(1/5x²-x)
e) 20x(1/5x-1)
f) -x(-4x+20)
g) -4(-x²+5x)
h) -4x(-x+5)
i)-20(-1/5x²+x)
j) -20x(-1/5x+1)