Odpowiedzi

2012-08-03T15:19:10+02:00

Synteza chlorku magnezu:

Mg + Cl₂ ⇒ MgCl₂

 

 

Synteza siarczku berylu:

Be + S ⇒ BeS

 

 

Synteza tlenku potasu:

4K + O₂ ⇒ 2K₂O

 

 

Synteza siarczku miedzi (I)

*wartościowość zapisujemy za pomocą liczb rzymskich nie arabskich

2Cu + S ⇒ Cu₂S

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)