Odpowiedzi

Pozytywne
- szerszy dostęp do informacji
- wzrost handlu miedzynarodowego
-kontaktmiędzyludzki internet
- rozwój gospodarki
- rozwój nauki
- wspólna waluta euro
negatywne
proces homogenizacji, czyli ujednolicania się kultury
zanikanie małych społecznosci
- konflikty narodowości, miedzyludzkie np rasizm
- zanikanie rodzinnej produkcji
66 3 66
Najlepsza Odpowiedź!
Plusy globalizacji:
- przyczynia się do likwidacji barier handlowych i przepływu towarów
- prowadzi do usprawnienia komunikacji i upowszechnienia nowych technologii
- umożliwia integrację ludzi pochodzących z równych kultur
- ludność w krajach biednych otrzymuje pracę dzięki inwestycjom korporacji ponadnarodowych
- dobrym językiem globalizacji jest język angielski
- pozwala się porozumiewać ludziom na całym
- niesie wzorce demokratycznego sprawowania władzy - współczesne wzorce kulturalne pochodzą z wys. rozwiniętych, demokratycznych i liberalnych krajów.

minusy globalizacji:
- prowadzi do ujednolicenia kultur różnych krajów - np. amerykanizacji - fast food
- wprowadza wzorce zachowania , charakterystyczne dla krajów bogatych
- pogłębia dysproporcje między krajami bogatymi a biednymi
- korzystne i niekorzystne zjawiska gospodarcze łatwo przenoszą się w różne rejony świata
- koncerny międzynarodowe zlokalizowane w krajach biednych wykorzystują tanią sił e roboczą.
89 4 89