Odpowiedzi

2010-03-03T16:27:42+01:00
Pole w trójkącie równobocznym oblicza się za pomocą wzoru:
a²√³/4 (słownie: a kwadrat razy pierwiastek z 3 podzielone na 4)
1.
P=8²×√3/4
P=32√3cm
2.
P=10²×√3/4
P=25√3cm²
3.
P=2√3×√3/4
P=6/4
P=1,5cm²
4.
P=5√2×√3/4
P=5√6/4cm²
1 5 1