Complete with the Past Simple or the Past Progressive of the verbs in brackets.
Chodzi o to aby odróżnić czasy Past Simple i Past Progressive wpisując odpowiednią formę z nawiasów.
Daję najlepszą za najlepsze rozwiązanie i ocenę 5 dla tych którzy rozwiązali ;)
Pozdrawiam ;)

1. Stan________(walk) in the forest when________(get) lost.
2. The Spanish army__________(catch) and ________ (kill) the Inca King in the 1553.
3. Marco Polo ________(meet) Kublai Khan while he_______(travel) through China.
4. When Sally _________ (fall) off the tree, she ________(break) both her legs.
5. The climbers__________(sing) while they_________(climb) the mountain.
6. When I _________(see) Brian, he __________(wear) a very trendy jacket.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:14:59+01:00
1. Stan walked in the forest when get lost.
2. The Spanish army catching and killing the Inca King in the 1553.
3.Marco Polo meet Kublai Khan while he traveling through China.
4.When Sally fall off the tree, she breaking both her legs.
5. The climbers singing while they climbing the mountain.
6. When I saw Brian, he wear a very trendy jacket.
1 5 1