Complete with the Past Simple or the Past Progressive of the verbs in brackets.
Chodzi o to aby odróżnić czasy Past Simple i Past Progressive wpisując odpowiednią formę z nawiasów.
Daję najlepszą za najlepsze rozwiązanie i ocenę 5 dla tych którzy rozwiązali ;)
Pozdrawiam ;)

1. Stan________(walk) in the forest when________(get) lost.
2. The Spanish army__________(catch) and ________ (kill) the Inca King in the 1553.
3. Marco Polo ________(meet) Kublai Khan while he_______(travel) through China.
4. When Sally _________ (fall) off the tree, she ________(break) both her legs.
5. The climbers__________(sing) while they_________(climb) the mountain.
6. When I _________(see) Brian, he __________(wear) a very trendy jacket.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:41:09+01:00
1. Stan was walking in the forest when got lost.
2. The Spanish army caught and killed the Inca King in the 1553.
3. Marco Polo met Kublai Khan while he was traveling through China.
4. When Sally was falling off the tree, she broke both her legs.
5. The climbers sang) while they were climbing the mountain.
6. When I saw Brian, he was wearing a very trendy jacket
1 5 1