Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:40:52+01:00
Formy oporu stosowane przez Polaków:

-Bierny opór i działalność informacyjna.
-Bojkotowano niemieckie zarządzenia, łamano zakazy, zrywano urzędowe obwieszczenia i plakaty, ignorowano zarządzanie o zakazie posiadania radioodbiorników i słuchania alianckich stacji radiowych, wydawano prasę konspiracyjną.
-W 1942 powołano pod przewodnictwem S.Korbonskiego Kierownictwo Walki Cywilnej przy Delegaturze, które miało kierować cywilnym ruchem oporu społeczeństwa (podziemne sady; wyroki na zdrajców i kolaborantów).
-Akcje dywersyjne (np. Wydrukowano obwieszczenia o ewakuacji Niemców z GG w II 1944).
-Produkcja i kolportaż wydawnictw w języku niemieckim podważającym zaufanie do Hitlera.
-Mały sabotaż prowadzony przez dzieci i młodzież.
-Napisy na murach, rozrzucanie ulotek, śpiewanie zakazanych piosenek.
-Szare Szeregi, czyli wcześniej Związek Harcerstwa Polskiego.
-Organizacja Małego Sabotażu, Wawer, pod dowództwem A.Kamińskiego, gromadzono informacje, prowadzono wywiad.
-Polacy zdobyli rakietę V-2, która grupa uczonych zbadała i wysłała dane aliantom.
-Sabotaż gospodarczy i przemysłowy.
-Rozwój nielegalnego handlu, szmugiel żywności ze wsi do miast, okradanie władz okupacyjnych, ukrywanie inwentarza przed władzami.
-Strajki w zakładach produkcyjnych.
-Hasło - Pracuj Powoli Polaku i żółwie.
-Walka o kulture.
-Do czynnych szkół podstawowych wprowadzono programy tajnego nauczania języka polskiego, historii i geografii.
-Tajne komplety, czyli kształcenie na wszystkich szczeblach nauczania w prywatnych domach.
-Wydawana poezja podziemnie.
-Przedstawienia teatralne nielegalne wystawy.
-Ratowane zabytki, przechowywano archiwa, eksponaty muzealne, dokumentowano zbrodnie wojenne.
-Kościół - pomoc schronienia.
-Komenda AK.
-W obronie Żydów.


Myślę że pomogłam . ; ))
4 4 4