Zad 1)
Ciepło własciwe cyny wynosi 220 J/kg C, a piasku 880 J/kg C. Jezeli do cyny i do piasku dostarczymy tyle samo energii to przyrosty temperatur beda takie same.

Zad 2)
Stalowe ostrze siekiery o masie 400 g nagrzano do temperatury 800 C i w celu zahartowania zanurzono do wody o masie 10 kg i temperaturze 20 C. Do jakiej temperatury ochłodzi się ostrze?

Potrzebne na teraz!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:34:48+01:00
Zad 1)
Ciepło własciwe cyny wynosi 220 J/kg C, a piasku 880 J/kg C. Jezeli do cyny i do piasku dostarczymy tyle samo energii to przyrosty temperatur beda takie same.

zadanieniedokończone, ale zapewne pytamy o stosunek mas

E=m*c*Δt
E i Δt takie same
c wł. cyny jest 4 razy mniejsze od c wł. piasku, to:
masa cyny musi byc 4 razy większa od masa piasku

Zad 2)
Stalowe ostrze siekiery o masie 400 g nagrzano do temperatury 800 C i w celu zahartowania zanurzono do wody o masie 10 kg i temperaturze 20 C. Do jakiej temperatury ochłodzi się ostrze?
c.wł.stali=455 J/kg * K
c wł.wody=4200 J/kg * K
x-temperatura końcowa

0,4kg* 455 J/kg * K * (800-x)=10 kg* 4200 J/kg * K *(x-20)
182 (800-x)=42 000(x-20)
145 600-182x=42 000x-840 000
145 600+840 000=42 000x+182x
985 600=42 182x /:42 182
x=23,37 stopnia Celcjusza
3 4 3