Odpowiedzi

2010-03-03T16:31:03+01:00
Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 5x - 2y
a)x=1, y=2
b)x= 2, y= -1
c)x=-½ , y= -1½
d)x=-0,2 , y=1,5

a) 5*1 -2*2=1
b)5*2-2(-1)=12
c)5*-0,5 - 2(-1,5) = 0,5
d) 5(-0,2) - 2*1,5= -4

Pozdrawiam ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:35:24+01:00
5x-2y
a)x=1, y=2
5×1-2×2=5-4=1
b)x= 2, y= -1
5×2-2×(-1)=10-2=8
c)x=-½ , y= -1½
5×(-½)-2×(-1½)=-2,5-3= -5,5
d)x=-0,2 , y=1,5
5×(-0,2)-2×1,5=-1-3= -4
2010-03-03T16:36:56+01:00
A) 5*1 - 2*2 = 5 - 4 = 1
b) 5*2 - 2*1 = 10 - 2 = 8
c) 5*½ - 2*1½ = ⁵/₁₀ - 2*³/₂ = ⁵/₁₀ - ⁶/₂=
d) 5*-0,2 - 2*1,5 = -1 - 3 = -4