Pan Kowalski wygrał w teleturnieju 100 000zł i udało mu się tę wygraną tak zainwestować, że wartość inwestycji wzrastała o 20% rocznie. Czy zysk z tej inwestycji po 4 latach będzie większy czy mniejszy od wygranej?

wiem, że jest wzór: d = ( k * p * t) : 100%),
gdzie:
d - odsetki
k - kapitał lub kwota kredytu
p - oprocentowanie w skali roku
t - czas w latach

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:34:32+01:00
To będzie tak:

(((100 000 *1,2)*1,2)*1,2)*1,2 = 207 360 zł - tyle będzie po 4 latach, czyli zarobi "na czysto" 107 360 zł - zysk będzie większy niż wkład.

To jest tzw. "procent składany", czyli po każdym roku kwota bazowa powiększana jest o zysk z tego roku i stanowi podstawę obliczania zysku w roku następnym.

rok 1. 100 000 + 20% = 120 000
rok 2. 120 000 + 20% = 144 000
rok 3. 144 000 + 20% = 172 800
rok 4. 172 800 + 20% = 207 360

Wzór który podałeś przewiduje jedynie jednorazową kapitalizację odsetek przez całe 4 lata.
1 5 1