1.Pocisk o masie 10 g wylatuje z lufy karabinu z szybkością 600m/s. Oblicz szybkość odskoku karabinu podczas wystrzału;zakładając,że masa karabinu wynosi 4 kg

2.Na bardzo gładkim lodzie stał łyżwiarz trzymający piłkę lekarską o masie 5 kg. W pewnej chwili trzymaną piłkę wyrzucił poziomo po lodzie. Gdy łyżwiarz odjechał z miejsca rzutu piłka przesuneła się w tym czasie po lodzie na odległość 10-krotnie większą.Ile wynosi masa łyżwiarza?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:02:33+02:00
1.
Mp = 10g = 0,01 kg
Vp = 600 m/s
Mo = 4 kg
Vo = x ( szybkość odskoku karabinu )
Mp Vp + MoVo = 0

Vo = - MpVp/Mo = - 0,01 razy 600/4 = 1,5 m/s
2. myślę że 50 kg