Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:33:50+01:00
1.IX.1939 – atak III Rzeszy na Polskę (Fall Weis) , początek wojny obronnej
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję( wraz z państwami zależnymi), ,,dziwna wojna” na Zachodzie
5.IX.1939 – opuszczenie stolicy przez władze państwowe
7.IX.1939 – kapitulacja załogi Westerplatte
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzurą
17.IX.1939 – Agresja ZSRR na Wschodzie kraju, internowanie rządu polskiego z prezydentem w Rumunii
22–28.IX.1939 – oblężenie Warszawy
5.X.1939 – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna ZSRR z Finlandią (zimowa), zakończona klęską Finlandii
9.IV.1940 – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię
V–VI.1940 – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzają 5.VI na Francję
22.VI.1940 – Kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy
27.VI.1940 – Zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii i płn. Bukowiny
3-6.VIII.1940 – Aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii jako republik związkowych
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec
31.III-13.IV.1941 – Wojska włoskie wraz z niemieckim korpusem gen. Erwina Rommla, podejmują działanie zaczepne w Libii, powstrzymane przez Brytyjczyków
22.VI.1941 – Agresja III Rzeszy na ZSRR. Do grudnia wojska niemieckie docierają w rejon Moskwy, Leningradu i Rostowa n. Donem
XII.1941 – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia
7.XII.1941 – Atak Japonii na amerykańską bazę marynarki w Pearl Harbor, przyłączenie się USA do wojny, sukcesy japońskie do VI.1942
V-XI 1942 – W Płn. Afryce Brytyjczycy pod naporem wojsk Osi wycofują się do Egiptu, po otrzymaniu posiłków przechodzą do natarcia
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku
VI-X.1942 – W ofensywie na południu ZSRR wojska niemieckie podchodzą pod Stalingrad
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej
23.X-3.XI.1942 – Zwycięstwo sojuszników pod El-Alamejn, kapitulacja wojsk włoskich, niemieckie oddziały wycofują się do Tunezji, gdzie kapitulują w I.1943)
XI.1942-V.1943 – W płn. Afryce alianci zwyciężają nad wojskami Osi
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od IX.1941)
V.1943-VII.1944 – Zwycięskie operacje Armii Amerykańskiej, opanowanie większości wysp na Pacyfiku
5.VII.-23.VIII.1943 – Największa bitwa pancerna w historii, klęska Niemiec, rozpoczęcie natarcia Armii Czerwonej
10.VII-17.VIII.1943 – Lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech
IX.1943 – Nowy rząd włoski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojnę Niemcom
3.I.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie
6.VI.1944 – Lądowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego
VII.1944 – Osiągnięcie przez Armię Czerwoną linii Wisły
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Paryża przez aliantów
23-26.X.1944 – Druzgocąca klęska Japońskiej Cesarskiej Floty na Filipinach
12-27.I.1945 – Rozpoczęcie ofensywy Armii Czerwonej w Polsce
16.IV.1945 – Armia Czerwona rozpoczyna operację berlińską
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodzą do Łaby
26.IV-2.V.1945 – Szturm Berlina
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej