Floryda - stan na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie Floryda otoczonym przez wody Zatoki Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. Floryda graniczy na północy z Alabamą i Georgią. Teren jest nizinny, płaski lub pofałdowany, liczne jeziora i bagna, głównie na południu; 2/3 stanu pokrywają tereny leśne.
Ma klimat podzwrotnikowy i zwrotnikowy morski. Wiosną i jesienią występują huragany; średnia roczna suma opadów dochodzi do 1500 mm.
Największe miasta to Miami, Tampa, Orlando i Jacksonville.
Historia:
Okres hiszpański - zobacz Floryda
1513 - przybycie Hiszpan (Juan Ponce de Leon)
1562-1564 - okres osadnictwa francuskiego
1565 - Hiszpanie zakładają Saint Augustine - najstarsze miasto w Stanach Zjednoczonych
1819 - Stany Zjednoczone kupują Florydę od Hiszpanii
1835-1842 - okres wojen z Indianami
3 marca 1845 - Floryda zostaje przyjęta do Unii (jako 27 stan)
1861 - Floryda przystępuje do Konfederacji
Przemysł i bogactwa naturalne:
elektroniczny i kosmiczny (Ośrodek Kosmiczny NASA)
elektrotechniczny
środków transportu
spożywczy
wydobywczy (fosforyty)
turystyczny
Rolnictwo i rybołówstwo
Główne uprawy: pomarańcze, grapefruity, awokado, mango, warzywa, trzcina cukrowa
Hodowla: bydło, drób
Połowy: ryby, ostrygi, krewetki, żółwie

Bardzo prosilbym o przetlumaczenie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:39:44+01:00
Florida - the state in the southeast United States, the Florida peninsula surrounded by the waters of the Gulf of Mexico to the west and the Atlantic Ocean to the east. Florida is bordered to the north of the Alabama and Georgia. The terrain is low-lying, flat or undulating, numerous lakes and marshes, mainly in the south, 2 / 3 of forest covered areas.
Climate is subtropical and tropical sea. Spring and autumn there are hurricanes, the average annual rainfall reaches 1500 mm.
The largest cities are Miami, Tampa, Orlando and Jacksonville.
History:
Spanish Period - see Florida
1513 - the arrival of Spaniard (Juan Ponce de Leon)
1562-1564 - the period of French colonization
1565 - Spaniards establish Saint Augustine - the oldest city in the United States
1819 - United States of America to buy Florida from Spain
1835-1842 - a period of wars with the Indians
March 3, 1845 - Florida is admitted to the Union (as the 27 state)
1861 - Florida joins the Confederacy
Industry and natural resources:
electronic and aerospace (NASA Space Center)
Electrotechnical
transport
Grocery
mining (phosphates)
Tourist
Agriculture and fisheries
Main crops: oranges, grapefruits, avocados, mangoes, vegetables, sugar cane
Breeding: cattle, poultry
Fishing: fish, oysters, shrimp, turtles