Odpowiedzi

2009-10-20T16:50:58+02:00
Każdy chrześcijanin powinien wypełniać wolę Boga, postępować zgodnie z 10 przykazaniami. Musi uczestniczyć we mszach św.
Wypadałoby również, aby uczestniczył w sakramencie pokuty itp. Celem głównym każdego chrześcijanina jest osiągnięcie zbawienia. Chrześcijanie są także sługami Bożymi.
2009-10-20T16:52:56+02:00
Każdy chrześcijanin powinien przynajmniej raz w tygodniu uczestniczyć we Mszy świętej. Jednak nie powinien tego robić z przymusu tylko z własnej woli, chęci pogłębienia swojej wiary, zaznaniu spokoju ducha. Każdy kto uważa się za chrześcijanina musi spełniać przykazania Dekalogu.
Każdy chrześcijanin ma do spełnienia jedną podstawową rzecz a mianowicie życie w zgodzie z Bogiem.
2009-10-20T17:34:37+02:00
Każdy chrześcijanin ma do spełniania misje wyznaczona przez Boga. Razem z całym Kościołem ma za zadanie głosić Słowo Boże tam, gdzie ludzie Chrystusa nie znają lub odwrócili się od Niego. Wszyscy powinniśmy "świecić" dobrą postawą i przykładem. Powinniśmu=y byz wzorem dla innych