Odpowiedzi

2010-03-03T16:41:57+01:00
Mogę Ci podać parę przydatnych archaizmów :
*niewiasta - młoda dziewczyna
*nawidzić - kochać
*somsiad - sąsiad
*zali - czy
*obaczym - zobaczymy
*łacniej - łatwo
*niedziela - tydzień (we dwie niedziele - dwa tyg.)
*pierwej - najpierw
*począć - zacząć
*ozwać się - odezwać się
*dziewka - dziewczyna
*ninie - teraz
*gorze - biada (ci)
*frasunek - smutek
*ostawić - zostawić
*dopieroż - dopiero
*doma - w domu
(Mało ? --> http://staropolska.pl/slownik/).
Pamiętaj, aby używać czasu zaprzeszłego (np. napisałem byłem) poprzez właśnie dodanie 'byłem\am'.
Pamiętaj też o budowie listu (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) oraz o oddzieleniu ich akapitami.
Możesz napisać np. o zaproszeniu do domu, na ucztę, na polowanie.
5 4 5