Uzupełnij zdania.
Obecnie znanych jest....pierwiastków chemicznych, W przyrodzie występuje ich......, a pozostałe.................................
Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym..........................pochodzącym najczęściej od.............................................................................
Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się tą samą literą, to................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-20T16:48:12+02:00
Obecnie znanych jest 115 pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 92, a pozostałe otrzymano sztucznie.
Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym umownym symbolem pochodzącym najczęściej od nazw państw, miast, części świata, ciał niebieskich, imion Bogów, postaci mitologicznych.
Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się na tę samą literę, to do pierwszej wielkiej litery dodaje się drugą lub dalszą małą literę.