Odpowiedzi

2010-03-03T18:22:30+01:00
Potrzeba jest matką wynalazków”. To przysłowie doskonale opisuje co jest najsilniejszym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania wynalazków.
Początkowo chodziło o zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi pierwotnych. Zaowocowało to wynalezieniem narzędzi kamiennych, metod rozpalania ognia, metod wytwarzania ubrań, metod budowy schronienia. Człowiek jako łowca potrzebował skutecznych narzędzi do polowań oraz broni – powstał oszczep, łuk i nóż. Gdy plemiona zaczęły prowadzić osiadły tryb życia, do upraw potrzebna była motyka, pług i lemiesz. Później, gdy gromady ludzkie zaczęły przekształcać się w państwa potrzebne okazały się pismo i arytmetyka.