Odpowiedz na pytanie :
1. Jakich sfer życia dotyczą przykazania ?

Powiedz co charakterystycznego zauważasz w kompozycji obrazu. Uwzględnij jego kształt, zasadę rządzącą kompozycją części ukazujących poszczególne przykazania - symbolikę lewej i prawej strony.
( Lewą i prawą stronę tablicy określ z punktu widzenia akcji obrazu, a nie widza obserwującego dzieło )

http://artyzm.com/obrazy/dolnoniemiecki-tablica.jpg

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:41:49+01:00