Znajdź liczbę a, wiedząc że:

a) liczba o 10% większa od a jest równa 55,
b) liczba o 15% mniejsza od a jest równa 170,
c) liczba o 70% mniejsza od a jest równa 360,
d) liczba o 120% większa od a jest równa 88.

Jakbyście mogli to dajcie działanie a nie same wyniki ! Z góry dziękuje ; )

2

Odpowiedzi

2009-10-20T16:52:52+02:00
A)110/100a=55 |:110/100
a=55*100/110
a=50
b)85/100a=170 |:85/100
a=170*100/85
a=200
c)30/100a=360 |:30/100
a=360*100/30
a=1200
d)220/100a=88 |:220/100
a=88*100/220
a=40
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T16:53:29+02:00
A)a+10%a=55
110%a=55 /:110%
a=50
b)a-15%a=170
85%a=170 /:85%
a=200
c)a-70%a=360
30%a=360 /:30%
a=1200
d)a+120%a=88
220%a=88 /:220%
a=40