Zad1 zapisz 3 kolejne liczby całkowite
- nastepujace po liczbie całkowitej n:...
- poprzedzajace liczbę całkowitą n:...

zad2 zapisz sześć kolejnych liczb całkowitych z ktorych najmniejsza jest n-3

zad3 liczba naturalna n jest nieparzysta. zapisz trzy kolejne liczby
-nieparzyste nastepujace po liczbie n:..........
-parzyste nastepujace po liczbie n:..........

zad4 n oznacz dowolna liczbe całkowita
n/3
n/2
2n+1
3n+2
n+1
n+2
3n
2n
które z tych wyrazen przedstawia
liczbę parzystą.........
liczbe nieparzysta.....
liczbe podzielna przez 3?

dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T23:03:19+01:00
Zad1 zapisz 3 kolejne liczby całkowite
- nastepujace po liczbie całkowitej n: n+1, n+2, n+3
- poprzedzajace liczbę całkowitą n: ?

zad2 zapisz sześć kolejnych liczb całkowitych z ktorych najmniejsza jest n-3,n-2,n-1,n

zad3 liczba naturalna n jest nieparzysta. zapisz trzy kolejne liczby
-nieparzyste nastepujace po liczbie n: n+1, n+3, n+5
-parzyste nastepujace po liczbie n: n+2, n+4, n+6

zad4 n oznacz dowolna liczbe całkowita
n/3
n/2
2n+1
3n+2
n+1
n+2
3n
2n
które z tych wyrazen przedstawia
liczbę parzystą- n/2, n+1, 2n
liczbe nieparzysta- n/3, 2n+1, 3n+2, n+2, 3n
liczbe podzielna przez 3?- ?