Przyporządkuj definicje odpowiednim zdaniom
a.) teatr Szekspira nigdy sie nie zestażeje
b.) Kliku młodych aktorów złożyło podanie o prace do dyrekcij teatru
c.) Po teatrze poszliśmy na długi wieczorny spacer

1.) Instytucja zajmuje się realizowaniem utworów scenicznych dla widzów
2.) Pszedstawienie sceniczne, pobyt na przedstawieniu
3.) Twórczość sceniczne danego utworu kraju epoki

W jakim znaczeniu zastosowano słowo Teatr w pomiższych zdanich

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:48:38+01:00