Odpowiedzi

2009-10-20T16:54:37+02:00
V=s/t
V=100/10=10m/s

10m/s= 10×3,6 = 36 km/h
2009-10-20T16:55:53+02:00
Zaczynamy od wypisania danych oraz szukanych.
Dane:
S = 100m
t = 10s
Szukane:
V = ?
wzór na prędkość w ruchu jednostajnym:
s
v=--------
t
Podstawiamy do wartości do wzoru:
100
V= ---------------= 10
10
Do tej wartości musimy jeszcze dopisać jednostkę. Do jednostki teŜ dojdziemy prostym wyliczeniem:

s
v=-------- >>
t


m
>> v=------
s

a więc jednostka to metr na sekundę
m
V= 10---
s

Musimy ta jednostkę zamienić na kilometry na godzinę:
W tym celu wystarczy wyliczona wartość przemnoŜyć przez 3,6 (w przypadku przeliczania z km/h na m/s
dzielimy przez 3,6).
10 * 3,6 = 36 km/h

Pozostaje nam tylko sformułować odpowiedź.
Odp. Prędkość zawodnika, liczona w kilometrach, wynosi 36km/h.