Jnformacja do zadań 1-5
W sobotnie popołudnie Ola wraz z rodzicami wybrała się na jagody.Tata miał wiaderko w kształcie walca o srednicy podstawy 20 cm i wysokości 25cm,mama miała pojemnik w ksztalcie prostopadłościanu o krawędziach długości 10cm,8cm,20cm,a Ola pojemnik w kształcie sześcianu o krawędziach długości 12cm.
Zadanie 1.
Jle litrów jagód zebrał tata jeżeli jego pojemnik był wypełniony do ¾ wysokości?Do obliczeń przyjmij π≈3.
Zadanie2
Jle litrów zebrała ola razem z mamą jeżeli każda z nich miała pełny pojemnik?
Zadanie3.Jaki procent wszystkich zebranych jagód zebrała ola?
Zadanie4.Ola w drodze do domu zjadła 10% zebranych przez siebie jagód.Jle litrów jagód ola przyniosła do domu?
Zadanie5Jle trzeba pojmników o pojemności0,75l każdy aby zmieściły się do nich wszystkie przyniesione do domu jagody?

P.S.PROSZĘ O NAPISANIE NUMERU ZADANIA KTÓRE JEST ROZWIĄZANE ORAZ ODPOWIEDŹ DO KAŻDEGO ZADANIA.Z GÓRY DZIĘKUJE O ROZWIĄZANIE ZADANIA.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T17:18:49+01:00
Zad 1
d - średnica wiaderka = 20 cm
h - wysokość wiaderka = 25 cm
Pp - pole podstawy wiaderka = πd²/4 = 3 rady 20²/4 = 3 razy 400/4 = 3 razy 100 = 300 cm²
V - objętość wiederka = Pph = 300 razy 25 = 7500 cm³ = 0,75 dm³ = 0,75 l
zad 2
a - długość pojemnika mamy = 10 cm = 1 dm
b - szerokośc pojemnika mamy = 8 cm = 0,8 dm
h - wysokośc pojemnika mamy = 20 cm = 2 dm
V - objętość pojemnika mamy = abh = 1 razy 0,8 razy 2 = 1,6 dm³
a1 - krawędź pojemnika Oli = 12 cm = 1,2 dm
V1 - objętość pojemnika Oli = 1,2³ = 1,728 dm³
V + V1 = 1,6 + 1,728 = 3,328 dm³ = 3,328 l
zad 3
T - tata zebrał 0,75 l
M - mama zebrala 1,6 l
O - Ola zebrala 1,728 l
T + M + O = 0,75 + 1,6 + 1,728 = 4,078 l
4,078 l = 100%
1,728 l = x
x = 1,728 razy 100/4,078 = 172,8/4,078 = 42,37 %
zad 4
O - zebrane przez Olę jagody = 1,728 l
10% = 1,728/10 = 0,1728 l
1,728 l - 0,1728 l = 1,5552 l = 1,6 l
zad 5
T + M + O = 4,078 l
4,078/0,75 = 5,4 pojemnika = 6 pojemników