1. Zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty
a) 0,23 0,6 1,2 0,015 6,05 14
b) trzy piąte, 2 i trzy czwarte, pięć ósmych, siedem dwudziestych, jeden i trzy dwudzieste piąte, trzy drugie
c) jedna trzecia, pięć szóstych, jeden i jedna trzecia, trzy jedenaste, jeden i jedna dziewiąta


2. a)Zamień podane procenty na ułamki dziesiętne
21% 11,3% 4,13% 160% 0,5% 3,5%
b) zamień podane procenty na ułamki zwykłe nieskracalne
15% 24% 80% 48% 120% 32,5%

TO NIE JEST TRUDNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:11:56+02:00
1.
a) 0,23 = 23/100
23/100 * 100% = 2300/100 = 23%
i dalej wg schematu, podaję wyniki :
0,6 = 60%
1,2 = 120%
0,015=1,5%
6,05=605%
14=1400%
b) 3/5 * 100% = 300/5 = 60%
i dalej znowu wg. schematu ^^ :
11/4 = 275%
5/8=62,5%
7/20=35%
28/25=112%
3/2=150%
c)1/3 = 33,(3)%
5/6=82,(6)%
4/3=133,(3)%
3/11=27,(27)%
10/9=111,(1)%

2.
a)21%=0,21
11,3%=0,113
4,13%=0,0413
160%=1,6
0,5%=0,005
3,5%=0,035
b)15%=3/20
24%=6/25
80%=4/5
48%=12/25
120%=6/5
32,5%=13/40
1 5 1