1.Wymień 5 osiągnięć cywilizacji mieszkańców starożytności:
Egipt
Mezopotamia
Chiny
2.Dawny dosyć dokładny opis np. panowania króla.
3.Do jakich krajów przyporządkujesz te pojęcia:
- piramida Cheopsa
- Brama Isztar
4.Wyjaśnij pojęcie sieć irygacyjna i wymień kraje w których jej istnienie było niezbędne dla życia ludności?

1

Odpowiedzi

2009-10-20T16:58:42+02:00
1.
Egipt
-piramidy
-mumifikacja
-postępy w leczeniu, medycyna
3.
- piramida Cheopsa -Egipt
- Brama Isztar- Mezopotamia

4.
Sieć irygacyjna to pewien rodzaj kanałow wodnych. Była zbudowana po to, aby woda miała łątwiejszy i szybszy dostęp do wielu terenów uprawnych, które powinny być nawadniane. To właśnie umożliwiało uzyskanie bogatych zbiorów, gdyż wszystkie rośliny i zboża miały stały dostęp wody, dzięki szeroko rozwiniętej sieci irygacyjnej.---> w Egipcie