Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T16:53:15+01:00
Era kenozoiczna okres czwartorzędu , trzeciorzędu
Era mezozoiczna okres kreda, jura, trias
Era paleozoiczna okres perm, karbon, dewon, sylur, ordowik, kamber

Era proterozoiczna -------------(nie ma okresu)
Era archaiczna ------------(nie ma okresu)

Pliiss o najlepszą
10 3 10