Odpowiedzi

2015-07-13T11:35:52+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Powstanie Warszawskie była to jedna z zorganizowanych przez akcję ' Burza " walka wojskowa z polskim okupantem. Akcja " Burza "  to walka skierowana przeciw oddziałom niemieckim w końcowej fazie okupacji oraz bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny II Rzeczpospolitej. Powstanie warszawskie trwało od 1 sierpnia do 2 października 1945 roku. 
Dlaczego wybuchło powstanie warszawskie : przyczyn było kilka najważniejsze z nich to nieudany plan burza, wkroczenie armii radzieckiej na tereny centralnej Polski i ustanowienie przez bolszewików rządu komunistycznego w Lublinie. Jeszcze jedną przyczyną było to że PKWN wydał manifest w którym zapowiedział że władzę w Polsce przejmą komuniści i wprowadzą reformy zgodne z ich ideologią. 
Powstanie warszawskie zakończyło się klęską Polaków
Skutki:
- ogromne straty w ludności cywilnej i żołnierzach
- zniszczenie Polskiej kultury 
- Lewobrzeżna Warszawa została zrównana z ziemią 85 %  lewobrzeżnej Warszawy obróciło się w ruinę. Budynki które nie zostały zniszczone podczas powstania Niemcy wysadzili. 
od 1 śerpnia którego roku?
1945 :D
powstanie warszawskie było w 1944! ! ! ! ! nie 45...
Wszystko źle.