HISTORIA - ŚWIAT W LATACH 1815 - 1848 - REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA - Pytania

1) Uzupełnij luki w tekście wyjaśniające dzięki jakim czynnikom doszło do rewolucji przemysłowej .

Dzięki przemianom na wsi i uzyskaniu wolności osobistej, chłopi zaczęli .............................................................. gdzie stali się tanią siłą roboczą.

Zajmujący się produkcją rzemieślniczą i handlem mieszczanie uzyskali prawa polityczne i dzięki temu zaczęli decydowac o ............................................................. całego państwa.

Dzięki handlowi z koloniami wzrastała sprzedaż, a tym samym zyski z handlu i produkcji. Otrzymany kapitał został wykorzystany do zakładania ............................................ , a z czasem pierwszych ..................... .

Czynniki te spowodowały szybki rozwój .......................................... . Aby go jeszcze przyspieszyc , zaczęto zatrudniac konstruktorów i wynalazców, którzy wymyślając ................................ , mieli zwiększyc produkcję i uczynic ją tańszą .

Zmiany sposobu wytwarzania z pracy ręcznej na produkcję za pomocą maszyn nazywamy ............................................ .:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:54:50+01:00
1.Wyjeżdżać do miast
2.Gospodarce i Polityce
3.Manufaktur
4.Fabryk
5.Przemysłu
6.Nowe maszyny
7.Rewolucją przemysłową