Zad1zapisz w postaci wyraz. algebraicznego liczbe dwucyfrową której
-cyfrą dziesiątek jest x, a cyfra jedności jest y:...............
-x jest cyfrą jednosci, a y jest cyfrą dziesiatek:..........
wskazówka: 64=6*10+4, 728=7*100+2*10+8


zad2
strony zeszytu ponumerowano liczbami 1,2,3,itd zeszyt ma n kartek
- zapisz jaki numer ma ostatnia strona
- zapisz jaki numer ma przedostatnia strona
- zapisz jaki numer maja środkowe strony tego zeszytu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:55:35+01:00
Zad 2
ostatnia strona ma liczbe n
przedostatnia n-1
środkowa jest to n środkowe z taką kreseczką u góry
1 5 1