Odpowiedzi

2010-03-03T16:52:49+01:00
Witaj


ASPEKTY NEGATYWNE
- w krajach członkowskich szacunek dla życia ludziego jest znikomy- w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja, czyli legalne pozbawienie człowieka tak cennego życia. W państwie polskim takie działania są niedopuszczalne, jednak w przyszłości takie nieetyczne prawo moze zawitać i do nas
-w niedalekiej przyszłości czeka nas wzrost cen, następujący wskutek wprowadzenia euro do powszechnego obiegu( grozi nam inflacja- spadek wartości naszek krajowej waluty jakim jest PLN, w stosunku do euro)
- konieczność wyrównania poziomu rozwojou ekonomicznego Polski wobec innych państ przynależnych
- sprostanie presji konkurencyjnej ze strony gospodarki państw członkowskich w Unii Europejskiej (szczególnie dotknie to sektor MŚP tzn. małych i średnich przedsiębiorstw,- nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa poradziły z przystosowaniem do unijnych norma warunkujących dostęp towarów do rynku zachodniego)
- przyjęcie wspólnych zasad polityki handlowej w Unii Europejskiej rzutuje głównie na jakość i wielkość kontaktów gospodarczych z Chinami i państwami Europy Wschodniej. Dla Podkarpacia istotnym kosztem jest spadek dynamiki ruchu ososbowego oraz wymiany handlowej- głownie z tzw. handlu przygranicznego z Ukrainą (jako rezultat przywrócenia obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy)
- wysoka globalizacja unijan- Polska pomimo, iż nie jest krajem, na który ma wysoki wpływ globalizacja, to po przystąpieniu do Uni (Unia, a przede wszystkim liderzy- są w pełni państwami globalnymi) wpływ globalizacji może być wyższy
- w krajach unijnych z powodu przestawienia pewnych norm panuje ujemny przyrost naturalny- z powodów czysto komercyjnych ze zwiększonym udziałem produkcji i konsumpcji w życiu obywateli Europy oraz stawianie kariery zawodowej, sprawia że Europejczycy się starzeją
-po zniesieniu wiz Polska stała sie krajem zagrozonym zwiększeniem działalności przestępczości zorganizowanej
- Polska będąc sojusznikiem USA w wojnie w Iraku oraz jako kraj wspomagajacy walkę z terroryzmem,ma w niektórych swoich poglądach odmienne zdanie niż pozostali przynależni do Uni, co niejako rzutuje na nasze kontakty z tymi państwami
2010-03-03T16:53:49+01:00
- ograniczona ilość eksportu różnego rodzaju towaru
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T16:55:26+01:00
Polska w porównaniu do swoich zachodnich sąsiadów jest mało roziwnięta. Uniaeuropejska przeprowadza różne działania które są dobre dla:niemiec francji wielkiej brytani itp., a nie koniecznie są dobre dla Polski. Ostatnio podjęto projekt nad budową gazociągu(aby oduzależnić się od dostaw gazu z rosji). Projekt ten obejmuje francje,niemcy czykli kraje wysokorozwinęte, jednakże omija Polskę,Czechy i inne kraje mniej rozwinięte. Uważam, że w Uni Europejskiej nie panuje równość

jak coś to pozmieniaj niektore wyrazy,staralem sie jak moglem..