Odpowiedzi

2010-03-03T16:56:12+01:00
Polski astronom (ale nie tylko był to też matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, astrolog, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski.)
, urodzony w 1473 r. w Toruniu. Studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku , Olsztynie . Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Była ona umieszczona w indeksie ksiąg zakazanych.
Zmarł w 1543roku we fromborku.
8 3 8