Zad.9
Iloczyn 1 1/20 * 2 22/49 jest równy:
A.141/69
B.2 11/490
C.2 219/490
D.2 4/7
Zad.10
Iloraz 30,24 : 1,4 jest równy
A.22,4
B.21,6
C.30,6
D.2,16
Zad.11
Pole prostokąta o bokach długości 1,32 m i 0,021 m wynosi:
A.0,02772 m²
B.0,2772 m²
C.0,00396 m²
D.0,396 m²
Zad.13
Najmniejszą wartość ma wyrażenie:
A.-5,32 + 4,89
B.-5,32 - 4,89
C.-5,32 * 4,89
D.-5,32 : 4,89

2

Odpowiedzi

2009-10-20T17:00:52+02:00
Zad 9. - d)
Zad 10. - b)
Zad 11. - b)
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:03:08+02:00
1) 1 1/20 × 2 22/ 49= 21/20 × 120/ 49= 2 28/49= 2 4/7
2) B
3) A
4) C
6 4 6