Czym jest wiara
Jaką role w kościele spełniają Biskupi
Jaka jest rola kapłanów w Kościele
Co oznacza powszechne kapłaństwo wiernych
Jaka jest rola świeckich w Kościele
Jakie warunki winien spełniać kandydat do bierzmowania
Jaki jest istotny ryt sakramentu namaszczenia chorych
Gdzie zawarte jest objawienie Boże
Jakie są dary Ducha Świętego
Jakie są owoce sakramentu bierzmowania
Jaki jest istotny ryt sakramentu bierzmowania
Kim jest Duch Święty
Co to są sakramenty świeckie
Co to jest Eucharystia
Jakie są zasadnicze części Eucharystii

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:14:52+01:00
W sakramencie kapłaństwa Duch Święty udziela szczególnych darów, koniecznych do służenia Bogu, budowania Kościoła i królestwa Bożego. Kapłani i biskupi budują Kościół, a tym samym przekształcają świat w królestwo Boże, przez głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, liturgii. Biskupi powinni tak kierować Kościołem, aby wszyscy osiągnęli życie wieczne. Posługa kapłańska konieczna jest do sprawowania sakramentów pojednania i Eucharystii, które w szczególny sposób wyzwalają świat z niewoli zła i jednoczą ludzkość w Chrystusie.
1 5 1