Odpowiedzi

2010-03-03T17:13:09+01:00
Ekologia ekosystemów (przepływ energii, obieg materii, struktura troficzna, produkcja i dekompozycja, obiegi pierwiastków chemicznych, sukcesja)

Termodynamika ekosystemów
I zasada termodynamiki (zachowania energii):
Ilość energii pozostającej w układzie (ekosystemie) jest różnicą między energią doprowadzoną do układu a energią utraconą (rozproszoną w postaci energii cieplnej) wskutek wykonania pracy.
II zasada termodynamiki (entropii):
Naturalnym kierunkiem przemian energetycznych we Wszechświecie jest wzrost entropii (stopnia nieuporządkowania).
Ilość energii dostępnej dla kolejnych poziomów troficznych jest ograniczona („zasada 10%”)
Energia przepływa przez ekosystemy


O to chodzi?
proszę o naj
Sylwia ;)
4 3 4