Zad1. różnice wysokości między szczytem Europy i najgłębsze depresję.


zad2.Kture łańcuchy górskie otaczaję.
nizina węngierską-................
nizina pańską-.................
nizina rumuńska-...............

Zad.3 Skot wypływają żeki:
pat-................
dniestr-..............
ren-....................
ural-..................
wołka-................
dieprt-...............

1

Odpowiedzi

2010-03-03T17:47:23+01:00
Pat wypływa z Włoch
Ren z Alp Szwajcarskich