Odpowiedzi

2010-03-05T19:16:13+01:00
Zad.1
c
Zad.2
c
Zad.3
a
Zad.4
c
zad.5
b
Zad.8
obw: 16,5 cm
Zad.10
obw: 21 cm, pole 27 cm2

Mam nadzieje że docenisz mój trud
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:07:33+01:00
Zad.1
odp.c
2²+3²=(√13)²
4+9=13
13=13

Zad.2
odp.c
x²=z²-y²
x²+y²=z²
Twierdzenie pitagorasa

Zad.3
odp.b
a=4m
a²+a²=d²
d²=2a²
d²=2*4²
d=4√2m=5,67m=56,7dm=57dm

Zad.4
odp.c
β=45° bo jest to Δ równoramienny prostokątny
6,5 / 13=sinα
sinα=1/2
α=30°

Zad.5
odp.b
5²+x²=13²
x²=13²-5²
x²=169-25
x²=144
x=12cm

Zad.6
P=64
P=a²
a²=64
a=8

ICKI=½a=½*8=4

Zad.7
IABI=√[(-4+4)²+(-5-4)²]=√(-9)²=9
ICDI=√[(4-5)²+(-3-6)²]=√[(-1)²+(-9)²]=√(1+81)=√82=9,05

Zad.8
6/c=sin60°
6=c*√3/2 /*2
12=c*√3 /:√3
c=12/√3 *√3 /√3 =12√3 /3=4√3

6²+b²=c²
b²=(4√3)²-36=16*3-36=48-36=12=4*3
b=2√3

Obw=a+b+c=6+2√3+4√3 =6+6√3 =6(1+√3 )

Zad.9
P=25√3

P=a²√3 /4 = 25√3 /*4
a²√3 =100√3 /:√3
a²=100
a=10
h=a√3 /2
h=10√3 /2
h=5√3

Zad.10
a=6cm
d=b+2cm

a²+b²=d²
6²+b²=(b+2)²
36+b²=b²+4b+4
-4b=4-36
-4b=-32 /:(-4)
b=8cm

d=b+2
d=8+2=10cm

P=a*b=6*8=48cm²
Obw=2(a+b)=2(6+8)=2*14=28cm