Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 6 cm.Kąt nachylenia krawędzi bocznej po podstawy wynosi 60°. Jaką objętość ma ten ostrosłup?
Możliwe odp:
A)54√3cm³
B) 27√3 cm³
C) 9√3 cm³
D) 18√3 cm³
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.! Potrzebuję to na jutro..;|
;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:24:00+01:00
Wzor na Δ = a√3 na 2

6√3 na 2 skracamy
bedzie 3√3cm to jest wysokosc trojkata w podstawie

⅔ × 3√3 = 2√3cm odcinek od wiezcholka w podstawie do H ostroslupa
teraz ze zwiazkow:
a=2√3
2a=4√3
a√3=2√3 × √3 = 6 to jest wysokosc ostroslupa

V=⅓PpH
Pp=6²√3 na 4=36√3 na 4 skracamy
9√3cm2
V=⅓9√3×6
V=18√3cm³
odp: D
1 4 1