1.Jaki % dochodu narodowego stanowi składka Polski do budżetu Unni Europejskiej?
a) 0,5%
b)1,1%
c)1,7%
d)2,3%

2.Złoża miedzi w Polsce pochodzą z...
a)karbonu
b)permu
c)trzeciorzędu
d)czwororzędu

3. Jaką funkcję pełni miasto z węzłem kolejowym??

4.Najniższy współczynnik urbanizacji ma województwo:
a)podkarpackie
b)śląskie
c)pomorskie
d)mazowieckie

5.Jaki kościół skupia największy udział Polaków??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:12:32+01:00
1.c
2.c
3.Pełni funkce dojechania ludności do miasta i wyjechania
4.a
5.Katolicki W jasne górze